Trang chủ Thẻ Bệnh viện

Bệnh viện - Thông tin về Bệnh viện

30 bệnh viện xét nghiệm virus Zika miễn phí

Người xuất hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh có thể đến 30 bệnh viện tại TP HCM để lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm tìm virus Zika miễn phí. Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, khi phát hiện bản thân hoặc người nhà...

Người dùng tìm kiếm