Trang chủ Thẻ Bệnh zona thần kinh

Bệnh zona thần kinh - Thông tin về Bệnh zona thần kinh

Bệnh zona thần kinh có lây không?

Bệnh zona thần kinh là bệnh do virus gây ra bằng cách tấn công lên da và thần kinh ngay tại vùng da đó. Loại bệnh này thường khởi phát một cách đột ngột và diễn biến cấp tính. Tuy bệnh zona không nguy hiểm...

Người dùng tìm kiếm