Trang chủ Thẻ Cảm cúm

cảm cúm - Thông tin về cảm cúm

Bà bầu bị cảm cúm 3 tháng cuối nên chăm sóc cơ thể như thế nào?

Ở giai đoạn 3 tháng cuối thai kì, việc bà bầu bị cảm cúm không cần gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng như 3 tháng đầu hoặc giai đoạn giữa thai kì. Ở thời kì này, thai nhi cũng đã hình thành và...