Trang chủ Thẻ Dị ứng paracetamol

dị ứng paracetamol - Thông tin về dị ứng paracetamol

Bạn biết gì về dị ứng paracetamol?

Dị ứng paracetamol xảy ra vô cùng phổ biến trong việc sử dụng thuốc của nhiều người trong đời sống hàng ngày. Do thuốc paracetamol thuộc nhóm thuốc không kê đơn với số lượng mua thường không được giới hạn nên việc tuỳ tiện...