Trang chủ Thẻ Ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng - Thông tin về Ung thư đại tràng

Mọi điều cần biết về ung thư đại tràng

Đại tràng là phần ruột già nằm áp cuối trong hệ tiêu hóa của người. Đại tràng có chức năng nhận phần thức ăn đã tiêu hóa từ ruột non và chuyển tiếp đến hậu môn, thải ra ngoài. Ung thư đại tràng là...

Người dùng tìm kiếm