Trang chủ Thẻ Viêm hạch

Viêm hạch - Thông tin về Viêm hạch

Viêm hạch ở trẻ có nguy hiểm không?

Viêm hạch là tình trạng xuất hiện những vết hạch nổi cục trên cơ thể trẻ nhỏ ở những bộ phận cổ, sau gáy, nách... khi trẻ bị ốm. Xuất hiện viêm hạch có thể chỉ là một biển hiện phản ứng với virus...