Trang chủ Thẻ Bệnh về tim

Bệnh về tim - Thông tin về Bệnh về tim

Bạn đã biết về hội chứng Brugada hay chưa?

Hội chứng Brugada là một dạng hội chứng thể hiện những bất thường ở nhịp tim. Với những triệu chứng gây rối loạn nhịp tim không xác định, hội chứng được đánh giá là có nguy cơ gây tử vong cao và là một...

Người dùng tìm kiếm