Trang chủ Thẻ Loạn thị

loạn thị - Thông tin về loạn thị

Loạn thị có chữa được không?

Nếu bạn thấy mắt mình ngày càng mỏi và nhìn mờ ở mọi khoảng cách dù gần hay xa, có thể bạn đang bị tật ở mắt là loạn thị. Loạn thị gặp ở mọi đối tượng người lớn hay trẻ em, có thể xảy...

Người dùng tìm kiếm