Trang chủ Thẻ Ung thư hạch

ung thư hạch - Thông tin về ung thư hạch

Ung thư hạch – Căn bệnh ác tính

Ung thư hạch là căn bệnh ác tính và ngày càng có xu hướng tăng dần, ước tính trung bình tỷ lệ mỗi năm tăng đến 7.5%. Việc chữa trị bệnh còn tùy thuộc vào thời điểm phát hiện sớm hay muộn. Ung thư hạch...

Người dùng tìm kiếm